Month: September 2018

กรมธรรม์รถยนต์คืออะไรคุ้มครองอะไรได้บ้าง

กรมธรรม์รถยนต์คือข้อจำกัดต่างๆที่เกี่ยวกับประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครอบคลุมของประกันรถยนต์ การลดค่าเบี้ยประกัน การพิจารณาในเรื่องๆต่างๆเกี่ยวกับตัวรถยนต์ไม่ว่าจะเพิ่มเบี้ยประกันหรือลดเบี้ยประกันรวมไปถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ ผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของกรมธรรม์รถยนต์เท่าไรนักเพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้ รู้แค่ว่ารถของเรามีประกันภัยก็เพียงพอแล้วแต่อยากบอกว่าผู้ขับขี่รถยนต์ควรจะรับรู้ถึงกรมธรรม์รถยนต์ด้วยว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์ในภายหลัง ในส่วนของความคุ้มครองของประกันรถยนต์นั้นจะมีความครอบคลุมที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยประกันรถยนต์ชั้น1นั้นจะคุ้มครองเยอะที่สุดทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยของประกันแต่ละชั้นจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เราซื้อประกันและประเภทของประกันภัยรถยนต์ ในเรื่องของเบี้ยประกันภัยที่เราจะได้รับนั้นคือส่วนมากจะได้ลดเยอะๆก็ต่อเมื่อผู้ที่ขับขี่นั้นมีประวัติการขับขี่รถยนต์ที่ดี ไม่เคยชนคันอื่นหรือไม่เคยถูกชน ไม่เคยทำการเคลมกับบริษัทประกันเลยแน่นอนว่าจะได้ลดค่าเบี้ยประกันแน่นอนในปีถัดไปแล้วถ้ายิ่งไม่มีประวัติรถชนอีกก็ยิ่งสามารถได้รับการลดเบี้ยประกันในทุกๆปีอีกด้วย กรมธรรม์รถยนต์นั้นจะมีในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะมีการแบ่งในรูปแบบของการจ่ายในส่วนของการประกันชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเสียชีวิตหรือพิการก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ในส่วนของตัวรถยนต์นั้นก็ต้องทำการประเมิณดูก่อนว่ารถยนต์นั้นเสียหายมากน้อยเพียงไหน สามารถซ่อมได้หรือไม่ได้ หากซ่อมไม่ได้บริษัทประกันจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายตามจำนวนเงินในกรมธรรม์รถยนต์ที่ได้ระบุไว้  ในกรณีที่เรามีความผิดอันเนื่องมาจากสาเหตุเมาแล้วขับ การใช้รถไม่ถูกประเภทการใช้งาน ทางบริษัทประกันจะยกเว้นไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยในกรมธรรม์รถยนต์จะระบุไว้อยู่แล้วหากเกิดในกรณีนี้ ผู้ขับขี่ควรจะศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนจะได้ไม่ประมาทในการขับขี่แล้วคิดว่าบริษัทประกันภัยจะทำการรับผิดชอบในส่วนนี้ให้ หากเราไม่พอใจที่จะทำกรมธรรม์รถยนต์แล้วนั้นสามารถคืนกรมธรรม์รถยนต์ให้กับบริษัทประกันที่เราได้ทำเรื่องแล้วนั้นสามารถยกเลิกกรมธรรม์รถยนต์ให้กับเราได้ แต่การคืนกรมธรรม์นั้นจะไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนจะคิดจากเวลาที่เรายกเลิกหากยกเลิกช้าก็ได้เงินน้อยลงเพราะลดหลั่งค่าประกันกันไปพอหารเฉลี่ยออกมาแล้วที่ผู้เอาประกันภัยจะได้เงินคืนจากกรมธรรม์ก็จะน้อยตามวันเวลาอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่ทำกรมธรรม์รถยนต์ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการทำกรมธรรม์รถยนต์หากเกิดการผิดพลาดจะมาโทษบริษัทประกันภัยก็ไม่ได้นะ

Back To Top